maloki

tankar & funderingar

Posts Tagged ‘Värmland’

Lucas our Young Pirate!

Posted by maloki på 25 juni, 2010

Lucas, @Lcaz09, one of our active young Pirates back home in Värmland has gone the extra mile and made this brilliant Vlog post.

Youtube channel

I love this insane little guy. He’s 15 years old, when I met him he was 14, and incredibly smart. He deserves to be lifted up like this. Watch the video and/or read this and decide for yourself!

Annons

Posted in internet, piratpartiet | Taggad: , , , , | Kommentarer inaktiverade för Lucas our Young Pirate!

Krisgruppens rapport: Värmland

Posted by maloki på 11 november, 2009

Så som endel har hört, genom kanske ”fel” kanaler: Problemet inom Piratpartiet i Värmland är löst, här följer Krisgruppens rapport:

Uttalande från den tillfälligt tillsatta konflikthanteringsgruppen, om lösning och tankar kring problematiken i Värmland:

Lösning till Värmlandssituationen

I korthet:
Vår analys av problemet landar i att VL och vVL-rollerna varit oklart definierade samt att man därför missförstått och missat att kommunicera med varandra. Detta har dessutom förstärkts av att ”personkemin” inte fungerat alltid.

Vi föreslår därför:
1. Val utlyses i januari för tillsättande av VL. Ev. kan det vara idé att hålla val för vVL också i samband med detta, men det diskuteras i så fall fram av organisationen. Det här är första gången som medlemmarna väljer VL och som kuppskydd rekommenderar vi att kandidaterna varit medlemmar åtminstone de senaste sex månaderna.
2. C Magnus Berglund tar time-out fram till VL-valet.
3. Magnus Siljerud är ombedd och har tackat ja, till att som pilotfall för hela den svenska organisationen, fungera som organisatorisk rådgivare. Han är även beredd att fungera som t.f. VL i Värmland fram till valet i januari.

Lite mer omfattande:
Det är ibland svårt att veta vilken hatt någon bär när de uttalar sig inom Piratpartiet. När någon har en åsikt, är det ett beslut eller är det diskussionsunderlag? Detta är ett genomgående problem genom partiet, antagligen i hela samhället och inte något man löser särskilt enkelt. Specifikt inom piratpartiet är det dock lite av ett bekymmer vad de olika titlarna — VL, Vvl, KL — har för befogenheter. Vilka beslut ska och kan de ta?

Det behövs någon form av ramverk för hur det ska se ut och det är något som vi inom konfliktgruppen varken kan eller ska ta på oss. Däremot ser vi en potential för problem i flera regioner pga att det inte finns regler som är tagna under någon form av öppen diskussion. Vi skulle vilja be ledningen dra igång en ordentlig diskussion för att ta fram material för VL och vVL, så det finns något som i möjligaste mån anger vad som förväntas av var och en i de roller som besätts. Det torde finnas massor av samlade erfarenheter alla regioner kan ha glädje av.

Det ankommer inte på en konflikthanteringsgrupp att bestämma hur rollerna ska se ut, vad de ska ha för ansvar, men vi har i alla fall utifrån vårt intresse av att försöka få bollen så snabbt som möjligt i rullning tagit fram ett diskussionsunderlag.

x) Curt Jonsson har researchat och utvecklat detta (se nedan)

Så till Värmland specifikt:
I Värmland har man uträttat storverk genom att jobba på magkänsla i princip. Vad rollerna för dem som innehaft ansvarstitlar skulle innebära, har lösts från händelse till händelse genom ”att göra”, och en stor del av konflikten verkar härröra sig från att man nu upplever sig inte ha något manöverutrymme längre efter att i princip suttit vid ratten. Vem ska styra och när?

Den kritik som innefattat ”brist på ledarskap” är svårtacklad. Vi har inom organisationen egentligen inte något utmejslat facit för vad det innebär, vilket i sin tur leder till att det varit upp till var och en att lägga in sin egen tolkning. De flesta är helt med på att det krävs viss flexibilitet och ansvarsfrihet, men det har inte fungerat optimalt i Värmland. Osäkerheten har varit stor och upplevelsen har varit att utdelat ansvar, pga brist på ordentlig dialog, har tagits bort.

Ytterligare en dimension av problematiken blev att det inte fanns några egentliga tankar om vad som ska hända i organisationen vid hastigt påkommet val av VL. Flera aktiva har redan valt att inte delta i diskussionerna och någon tydlig efterträdare finns i dagsläget inte egentligen. Det finns såklart flera goda kandidater, men i skuggan av en konflikt ser få så bra ut som de förtjänar. Det är en av anledningarna till att lite tid behövs innan val utlyses.

En annan bidragande orsak har också varit att C Magnus Berglund pga sin civila arbetsbelastning inte kunnat ägna sig åt VL-jobbet på heltid. Och det har medfört att såväl beslutsfattande som relationer mellan honom och vVL samt även relationerna inbördes mellan de olika vVL kommit i kläm. CMB har nu föreslagit att han tar time-out från VL-jobbet och att någon tillsätts som tillförordnad tills val kan ske i januari 2010. Hans privata arbetsbelastning kommer under några månader fortsätta vara hög och identifierade behov inom organisationen behöver tas om hand. Han rekommenderar Magnus Siljerud till detta jobb och vi tycker det verkar vara ett bra val, vilket även tillfrågade vVL gör.

Vi föreslår även att Magnus Siljerud tar över och gör klart om han vill ha någon vVL och i så fall utser en eller flera. Om det här faller väl ut, kan Magnus Siljerud kanske även bli intressant som organisatorisk rådgivare nationellt.

x)

Kort sammanfattning av en Valkretsledares (VL) viktigaste uppgifter inom Piratpartiet (baserat på tankar och tolkningar från två DL och två VL, slumpmässigt utvalda)

091103/CJ

Kontaktperson. VL ska vara spindeln i nätet i valkretsen och svara för Mediakontakter mm. Evt hänvisa till rätt person eller svara själv.
Kontakter ”neråt” mot vice valkretsledare (vVL) samt kommuner/kommunledare (KL)

Kontakter ”uppåt” mot distriktsledare (DL)
Ha täta kontakter både via mobil, skype och afk

Rekrytera medarbetare: vVL och KL. Även sträva efter att involvera och aktivera personer i att arbeta för PP och/eller stödja vVL och KL i detta arbete.

Språkrör och samordnare. Förmedla medlemmarnas önskemål uppåt och ledningens önskemål nedåt. Lyssna, skapa förståelse och underlätta beslut.

Initiera aktiviteter i samråd med vVL och KL eller (om sådana inte finns) aktiva medlemmar. Detta under förutsättning att man i kommunerna inte själva drar igång saker.

Uppmuntra engagemang. Hitta balansen mellan att starta aktiviteter och uppmuntra när andra aktiverar sig. Undvika att ”ta över”.

Problemlösare och nätverkare. Vara den resursperson som vVL och KL med förtroende vänder sig till, om de har problem. Vara en s k ”nätverkare” som kopplar ihop folk så att de kan lösa saker tillsammans.

Distributör. Vid val och andra kampanjer ska VL se till att (Enligt nytt förslag ska dock KL kunna beställa direkt från shoppen) kampanjmaterial och valsedlar finns. VL svarar också för att engagera personer i att sprida materialet på ett bra sätt.

Underlätta kommunikation. Försäkra sig om att alla i organisationen kan få kontakt med varandra. Aktivt reda ut eventuella missförstånd som kan uppstå.

Delegera uppgifter. VL ska kunna delegera uppgifter och ansvar. Det är sedan fortfarande VL:s uppgift att följa upp hur det går – dock inte att utan samråd återta uppgifter som delegerats.

Rollen för vice valkretsledare (vVL) är mer oklar. Utgör de ett mellansteg mellan VL och KL eller har de en stabsfunktion med avgränsat ansvar? Fungerar de som ställföreträdare för VL och när och hur? Detta har vi inte tagit ställning till. Det kräver ytterligare diskussion.

Emma Marie Andersson
Mikke Svensson
Curt Jonsson

Posted in piratpartiet | Taggad: , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments »

Jag kandiderar till Piratpartiets Riksdagslista!

Posted by maloki på 5 november, 2009

Jag, Marie Axelsson, anmäler härmed min kandidatur till Piratpartiets primärval för riksdagslistan. Jag kandiderar tillsammans med Egil Möller.

Min första version av mina 300 tecken:

We’re no strangers to love, you know the rules and so do I. A full commitment’s what I’m thinking of, you wouldn’t get this from any other guy. I just wanna tell you how I’m feeling, gotta make you understand. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you.

maloki

Sedan jag gick med i Piratpartiet har mitt engagemang för partiet och frågorna växt. Från att vara vanlig medlem har jag sedan våren 2009 även arbetat som vVL i Värmland. Det som intresserar mig mest är upphovsrättsfrågorna, öppenhet och hur vi ska bygga kunskapssamhället.

Jag anser att det är viktigt att vi finner en balans inom upphovsrätts-lagstiftningen som både kreatörer och konsumenter kan känna sig nöjda med. Upphovsrätt omfattar mer än bara film, musik och böcker. Även öppen källkod täcks av upphovsrätt vilket gör att det blir problematiskt att bara riva upp och tro att det löser alla problem. Att upplysa mer om skillnaden mellan kommersiella och ideella användningsområden skulle kunna vara en start på att komma vidare i debatten. Samma argument har snurrat runt i cirklar de senaste åren och kommer ingenstans och jag deltar gärna i en dialog som har till syfte att bryta den trenden.

För mig är frågan om öppenhet väldigt viktigt. Det handlar inte bara om att regering och myndigheter ska vara tillräckligt öppna och framför allt tillgängliga, så att befolkningen kan bilda sig en uppfattning om vad som pågår och hur de kan påverka. Det handlar även om öppenheten i ett samhälle där alla borde vara välkomna att leva öppet utan rädsla för att bli fördömda eller förföljda.

Jag anser att kunskapssamhället är en förutsättning för ett bättre samhälle. I dagsläget har Piratpartiet ingen skolpolitik, men vi strävar efter att bygga kunskapssamhället. Eftersom mycket av den kunskap vi får i våra unga år kommer ifrån skolan hoppas jag att Piratpartiet så småningom arbetar fram en skolpolitik som jag gärna är med och påverkar.

Jag älskar Internet! Piratpartiets principprogram säger inget om Internet specifikt även om det indirekt involverar det med bland annat budbärarimmunitet. Internet handlar om så mycket mer. För mig så handlar Internet om frihet och innovation. Jag vill inte se det bli mer begränsat eller undangömt.
I min kamp för att hålla Internet fritt och öppet har jag sedan sommaren 2009 arbetat med internetklustret Telecomix.

Jag älskar utmaningar. Att lägga tid på att hitta en lösning till ett problem och sedan lyckas är väldigt givande. Även om jag inte alltid når det slutgiltiga mål jag förväntat mig, finns det gott om tillfällen att hitta något bra på vägen.

Jag ger inte upp i första taget, vare sig med att lösa problem eller annat. Jag gillar att avsluta saker jag ha påbörjat, även om det slutar med att jag jobbar nonstop i några timmar, dagar eller veckor. Jag finner det väldigt tillfredställande att fullfölja åtaganden och försöker alltid förhålla mig saklig och diplomatisk.

Jag har ett öppet sinne och försöker förstå varför folk handlar och reagerar som de gör. Jag är medveten om att vi alla reagerar olika och kan se samband mellan reaktion och vidare beteende. Detta hjälper mig att förstå människors handlingar i olika situationer. Jag ser detta som en styrka, eftersom det öppnar möjligheter för att jobba vidare med personer jag är eller har varit oense med.

Under våren 2009 drev jag den lokala EU-valskampanjen, tillsammans med flera dedikerade pirater. Vi anordnade flertalet lyckade events i Karlstad, där vi bland annat
fick fira Sveriges nationaldag den 6 juni tillsammans med Karlstad kommun, hemvärnet och Karlstads invånare.

Tillsammans med två andra pirater startade jag även en kampanj för att få pirater runt i Sverige fråga sina anhöriga om de kunde tro på och rösta på piratpartiet, vilket resulterade i att föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar röstade pirat.
maloki

Posted in internet, jag, kandidering, piratpartiet | Taggad: , , , , , , , , , , , , , , , | 19 Comments »

Fullt upp

Posted by maloki på 2 november, 2009

En del av er vet att det har varit väldigt mycket på senaste. Inte minst för mig personligen utan även för Piratpartiet i Värmland. Jag har även bestämt att inte vidare kommentera PP Värmland situationen förän det är löst, då lär ni få ett längre utlägg i min blogg om det, som förhoppningsvis kommer förklara mina handlingar steg för steg. Hur detaljerat vet jag inte ännu.
Men till poängen, det är fullt upp just nu för mig. Med PP, studier, sjuk familjemedlem, ett skrivprojekt och annat. Som ett resultat av detta finns det väldigt lite energi och lust till att blogga just nu.
Men jag kommer tillbaka, snart hoppas jag!

Posted in jag, piratpartiet, studier | Taggad: , , , , , | 1 Comment »

Piratbladet nästa?

Posted by maloki på 27 oktober, 2009

För att slippa tänka på de senaste dagarnas oroligheter, som jag nästan tror att en del förväntar sig att jag ska skriva om i mitt nästa inlägg, så tänker jag bryta av med att lyfta upp en kreativ idé som kommer från ett skypesamtal jag iakttog här om dagen.

Idén om ett Piratblad, med forumtråd här, känns nyttig och jag tror det kan vara ett givande projekt, dels för att binda ihop Piratpartiet på det nationella planet och dels för att synas än mer. Nu menar jag inte på att vi är för splittrade, men mer kontakt med andra pirater i andra städer lär ju inte direkt ha en negativ effekt.
Mannen som lyfte upp idén i foruminlägget är Mikael Ensson.
Citat ifrån forumet.

svärmarbete för att göra iordning bladet och det blir svärmarbete för att få ut den

Men för all del, smyg in och läs mycket goda idéer där!

Posted in internet, kreativitet, piratpartiet, projekt | Taggad: , , , , , , , , , , , , | 5 Comments »

Nu organiserar vi Piratpartiet

Posted by maloki på 17 oktober, 2009

Som jag nämnde i mitt tidigare inlägg om att Piratpartiet i Värmland ställer upp i Landstingsvalet så har vi utvecklat en ny plan rent organisatoriskt här i Värmland. Vi har hamnat på det plan då vi har en VL (Valkretsledare) och 4 stycken vVL (vice Valkretsledare). Alla blev omvalda/invalda på senaste mötet mellan kommunledare och valkretsledare.

Under våren så växte organisationen i hela landet, men i synnerhet i Värmland, lite fortare än vad vi hann med. Under kort tid så tillsattes många poster och många nya människor gick med i Piratpartiet. Vi har nu fått lite tid att landa, samla oss och fundera hur vi vill gå vidare.
Anledningen till att vi här i Värmlands valkrets valt att ha 4 vVL är att de alla fyller en varsin roll, har ett eget ansvarsområde, för att förenkla arbetet och för att låta dem fokusera på det vi och de känner är något de kan eller intresserar sig för.
De roller de uppfyller är Media, Medlemskontakt/vård, Aktivism och Webb. Varför vi har detta på Valkretsnivå är så enkelt att dessa personer kommer vara ledande för de olika grupperna som rollerna skapar, med alla personer i övriga kommuner som jobbar under samma titlar. Dessa roller kan bäras av samma person utefter behov då vissa kommuner kanske inte behöver ha 4 vKL för att klara av allt arbete medan det i andra kommuner kan vara mer än behövligt, och kanske till och med nödvändigt för att få en mer flytande organisation.

Grundtanken bakom det är att det ska bli lättare för utomstående och även medlemmar att veta vem de ska kontakta för vissa frågor.
Detta passar även bra ihop med vad partiledningen efterfrågat:

För att kommunikationen ska flyta inom partiet som helhet, så ställs vissa krav på lokal organisation. Det är dessutom en förutsättning för en fungerande greppbarhet, att den ser likadan ut i hela landet, så att vi kan jämföra olika delar av landet och prata samma språk.

Vad skulle de olika rollerna innebära? Vi tar dem i tur och ordning:

Medlemskontakt/vård
En medlemskontakt har i uppgift att svara på frågor rörande medlemskap, samt upprätthålla medlemsvård i samarbete med aktivistkontakten. Vidare så åligger det på en medlemskontakt hålla mediakontakten uppdaterad med saklig och korrekt information om rådande medlemsantal eller annan relevant statistik.

Aktivism
En aktivistkontakt sköter planering och genomförandet av eventuella arrangemang, samt delegering av arbetsuppgifter till berörda aktivister. Vidare så åligger det på aktivistkontakten att värva medlemmar, samt hålla mediakontakten uppdatera med saklig och korrekt information om eventuella arrangemang.

Mediakontakt
En mediakontakt såväl behandlar som främställer media (Texter, Bilder, Ljud). Personen i denna roll måste inte, men kan, sköta dialog med media (TV, Radio, Tidningar). Men bör vara personen som ska kontaktas för att få boka intervjuer. Vara huvudansvarig för pressutskick, i den mån att de blir skrivna på ett bra sätt och skickas till rätt personer.
Man ska även kunna prata med sin mediakontakt om man vill ha guidning med hur man ska uttrycka sig i en intervju eller dylikt. Utöver detta så ligger det även på mediakontakten att hålla berörda webbsidor uppdaterade med relevant och korrekt information.

Webb
En webbkontakt har i uppgift att framställa och upprätthålla driften av berörd webbsida. I tillägg till detta så åligger det även på webbkontakten att hålla sig uppdaterad om ny teknik som partiet kan dra nytta av.

Dessa roller på Valkretsnivå kommer innefatta en mer stödjande roll för de på kommunnivå, och hjälpa till att koordinera mellan kommunerna och även fungera som en kontakt vidare uppåt i organisationen. Så som webb till webbgruppen, Media till Mediagruppen, Aktivism kommer således hjälpa kommunerna med större events där hela valkretsen är kallade. Medlemsvård på valkretsnivå kommer mest ligga på att vårda funktionärerna, då kommunen tar hand om sina egna medlemmar.
Personen med en roll på valkretsnivå blir knutpuntken för alla kommunledare med samma roll i den valkretsen. På detta viset kan man jobba tillsammans mellan kommuner på ett enklare sätt, och även över valkretsen om man vill planera ihop något större.
Dessa rollbeskrivningar är bara en grundläggande beskrivning, de kan korrigeras eller utökas efter behov.

Med tanken vi har så kommer det uppstå som ett rutnät av platser och roller, då man kan få en full lista med alla som har samma roll inom ett visst område, hela Sverige eller bara en kommun. Det går även att på samma sätt se vilka i kommunen, valkretsen eller distriktet som jobbar med de olika rollerna, så att man lättare kan kontakta rätt person.
För att citera partiledningen igen:

Lokala organisationer har därför ledningsgrupper, på alla ställen och på alla nivåer. Dessa ledningsgrupper sammanträder minst en gång i månaden, regelbundet och förutsägbart, på sätt som är enklast för respektive grupp (IRC, Skype, café). Gärna oftare när det är mycket aktivitet: varannan eller till och med varje vecka.

Detta skulle då gälla för båda grupperna, tvärsnitt i valkretsen för de olika rollerna och kommunerna.

I tisdags i Operativa Frågor diskuterades det hur vi ska aktivera alla de volontärer som anmält sitt intresse att aktivera sig i Piratpartiet. Detta kan vara en bra start. Kolla med dem om de tror att de kan fylla upp en av dessa 4 roller. Nu säger vi inte att dessa 4 roller är de enda som är tillåtna, utan det var de rolller vi fann behov av just nu i Värmland.
Om detta läggs på alla nivåer inom partiet så kommer man ha ansvar för sitt respektive område, må det vara på kommunal, valkrets, distrikt eller nationell nivå, och koordinera dem som är på nivån under sig.
Diskussion hänvisas till Piratpartiets forum.

Posted in piratpartiet, projekt | Taggad: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 21 Comments »

PP Värmland till Landstingsvalet

Posted by maloki på 19 september, 2009

Kort och gott så har det idag beslutats att Piratpartiet kommer ställa upp i Landstingsvalet i Värmland.
Angående kommunvalen så är det fortfarande en pågående diskussion.

Vi diskuterade även en hel del om strukturen inom organisationen i Värmland ska se ut i fortsättningen, och förhoppningsvis kommer vi alla se goda resultat av den inom en snar framtid.

Posted in piratpartiet | Taggad: , , , | 6 Comments »

Lite länkkärlek

Posted by maloki på 11 juni, 2009

Det har varit mycket på den senaste tiden, och på något vis så har länkningen från min sida, inte varit så enorm. Senaste dagarna kanske. Men idag förtjänar tre speciella pirater, som jag aldrig hade träffat om det inte varit för Piratpartiet, lite rampljus.

Börjar med Mica/sopan som verkligen har varit med mig i vått och torrt de senaste månaderna. Vi åkte till Lund på distriktsutbildning i början av Maj, och sedan dess har vi nästan varit oskiljbara. Lite gnabb på senaste, men vi vet båda varför och hanterar det utefter. Vi var även till HBT-GBG tillsammans, underbar roadtripp. Jag är glad att jag träffat dig Mica!

Nästa upp är Magnus/kouya som jag första gången träffade AFK på Manifestationen vi hade emot domen i TPB rättegången. Vi spenderar inte jättemycket tid ihop AFK, men lite här och där så. Jag anser mig ha funnit en god vän i dig, som ger mig stöd i stunder jag inte själv ens riktigt förstått att jag behövt det. Du har nästan bara träffat mig när jag varit uppe i högvarv. Tack för att du står ut med min galenskap.

Sist men inte minst Kim/Anders/dao, vi träffades på det första medlemsmötet, men jag tror du pratade mer med min piratmamma än mig. När du väl hittade dig in på IRC kom du även med på lite fler aktiviteter. Även du har varit ett stöd för mig i jobbiga stunder. Löften om en kram när vi ses för att lyfta upp mig lite har hjälpt speciellt när jag fått dem också. Det är synd att du ska flytta, men jag gratulerar dig idag på din Studentdag, och önskar dig all lycka.

Posted in jag, piratpartiet | Taggad: , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »

Piratpartiet och Personlig Utveckling

Posted by maloki på 7 juni, 2009

Piratpartiet och personlig utveckling? För de som inte själva är medlemmar i Piratpartiet kanske det låter lite udda. Men andra piratpartister så tror jag att ni har en bra aning om vad jag menar och vad som kommer följa i detta blogginlägg.
För mig personligen har det hänt mycket sedan jag gick med i Piratpartiet. Jag har fått jobba med något som är större än mig själv, men samtidigt använda det till min fördel och kan tydligt se hur jag har utvecklats. Det har varit givande på det sättet att jag har fått utmana mig själv i att balansera för att klara av arbetet med partiet utan att det skulle bli förmycket. Jag skrev härom dagen och berättade om den lite mer personliga aspekten av hur jag har fått arbeta.

Det är inte bara jag som har upplevt detta. Många av de pirater jag har träffat både här i Värmland och i andra delar av Sverige har berättat sina historier om hur bra Piratpartet har påverkat dem. För en månad sedan skrev jag ut min kärleksförklarling till Hanna.

Din öppenhet om dig själv, din transsexualism och sexualitet är enormt vacker. Det var du som öppnade mina ögon så att jag insåg att jag kommit väldigt långt ifrån det svenska HBT communitiet de senaste åren. Det var helt enkelt dags att knyta kontakt igen.

Jag är inte den enda personen som har fått den här upplevelsen efter de gått med i Piratpartiet. Det har nämts förut att Pirater är HBT-vänliga. Att när man möts av mångfalden få känna att man äntligen vågar erkänna sin egen sexualitet, inte bara för sig själv utan även för andra, är en enorm personlig utveckling. Kunna säga orden ”Att ha engagerat mig i Piratpartiet har gjort mig väldigt gott, för nu vågar jag erkänna för mig själv att jag är -vad man nu har fått insikten om- ”. Det behöver inte handla om sexuell läggning, könsidentitet eller relationsideologi. Det kan vara precis vad som helst.

Min mamma, piratmamman, är enormt glad att få hittat tillbaka till att göra det hon trivs bäst med. Hon har alltid jobbat med ungdomar. För henne att få se hur ungdomar i kring henne genomgår personlig utveckling för att de engagerar sig i Piratpartiet är enormt vackert för henne.

Magnus Siljerud, vice kommunledare i Karlstad uttryckte sig idag så här:

Resan innehöll också delar som utvecklat mig som person. Att går runt på Karlstads gator med flyers och prata med okända och kända människor om politik var något nytt och spännande. Det gick bra, jättebra! Sen att stå på torget och medverka i aktiviteter för att skapa uppmärksamhet och där ha tyngre diskussioner har varit fantastiskt. Om jag eller någon annan tvekat ett par sekunder för länge har en av våra medpirater smugit upp och hjälpt till, fantastiskt! Den värmen och gemenskapen som vi pirater har haft, och alltid kommer att ha hoppas jag, är otrolig.

Jag tänker inte påstå att Piratpartiet är det enda partiet som engagerar och har en sådan positiv effekt på sina medlemmar. Piratpartiet är det parti som har engagerat flest ungdommar Ung Pirat är större än MUF, SSU, KDU och Grön Ungdom tillsammans. Det säger en hel del om vilken stor grej det här är. Ta den personliga utvecklingen jag har skrivit om här, min och andras, lägg det sedan på de 20000 ungdomar som valt att vara med i Ung Pirat. Alla har möjligheten att få gå samma väg. Jag är övertygad om att många gör det. Piratpartiet är inte bara vägen mot en öppnare politik, Piratpartiet är vägen mot ett öppnare samhälle, både i Sverige och andra länder.

Detta är fortfarande bara början. Jag vet att vi här i Ung Pirat Karlstad har i våran verksamhetsplan att vi ska utveckla vår medlemmar resten av året. Valkampanjen för EU-valet tar slut idag, för denna gång. Nu har vi tid att lägga på oss, lära känna oss själva och andra. Jobba på saker som vi kanske har svårt med. Vi kommer ta med oss erfarenheterna i från de senaste 3 åren, från denna valkampanj, tillsammans med erfarenheterna ifrån förra valkampanjen kommer det 2010 flyga fyrverkerier kring oss.

Glöm nu inte att rösta! Ses på andra sidan!

Posted in jag, piratpartiet, Uncategorized | Taggad: , , , , , , , , , | 2 Comments »

Sharing is Caring 4.5

Posted by maloki på 7 juni, 2009

Piratpartiet i Värmland arrangerade idag ett Sharing is Caring evenemang. Med lite hjälp ifrån Piratpartiets Piratradio hade vi fått händerna på lite fri musik, under Public Domain och Creative Commons licenser bland annat.
Vi delade ut piratkakor, recept, energidryck, saft, ipredia, pins och knappar. Vår bagare dao hade gjort jättefina piratkakor. De kakorna, saft och energidryck delades ut till alla som kom förbi. Kakorna ackompinerade med en lapp med receptet och exempel på hur CC-licens fungerar som Tamm och Mica fixat åt oss.

Piratkakor

Bild m Recept

Sharing is Caring

Sharing is Caring

Piratmamma Anne Kekki tog självklart tillfället i akt igen och till tonerna av ”Du gamla du ofria” pratade hon lite. Tror f.ö. att hon är kär i megafonen. Trots att det tog en stund innan hon kom till det hon skulle säga så visste jag att det var något bra på gång, se hela klippet nedan och döm själv.

Det blev lite folkfest över vårt evenemang idag. Vi började appropå ingenting dansa på torget, och hade riktigt trevligt. Första sessionen fastnade inte på video, men det gjorde däremot andra.

Alla kakor, dryck och knappar gick åt, som smör i solsken. Speciellt efter att Hemvärnet hade haft sitt Nationaldagsfirande brevid oss på Stora Torget. Extra häftigt blev det ju när vi i äkta Sharing is Caring anda fick låna ut våran megafon eftersom de inte fått ljudanläggningen som lovat. Videoklipp kommer upp senare. Har inte tid att klippa det nu, det blev för långt.

Det kom även förbi en kille och ett gäng som hade svensexa, självklart fick han en (P)-pin i bröllopspresent! Hehe.. Han stod och sjöng för oss så jag kände mig verkligen tvingad att filma! Enjoy

Jag vill tacka alla som kom förbi idag för en trevlig dag. Det var en riktigt underbar avslutning på den här valkampanjen.
Det råder för övrigt akut blodbrist i Sverige och jag hoppas verkligen att ni överväger att gå iväg och ge blod. Sharing is Caring. Själv ska jag boka en tid på måndag, senast tisdag.

Posted in jag, kreativitet, musik, piratpartiet, Valkampanj 2009 | Taggad: , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments »